Centre for Feline Behaviour and Welfare

Senast ändrad: 25 februari 2019
Feline_logo.gif

Vi har fått medel från Sparbanksstiftelsen Skaraborg att starta ett Kattcenter vid SLU i Skara. Forskning på kattdjur (både tamkatter och vilda katter i djurpark) är idag begränsad i Sverige och vi vill genom att starta detta center sätta fokus på kattdjurens beteende och välfärd. Centret ska vara en nod i forskningen om katters beteende och välfärd och en plattform för forskare både inom och utom Sverige.

Vi vill genom att starta detta center skapa ett nätverk av internationella och nationella forskare som jobbar med välfärd hos katter. Vi vill dessutom att andra intressenter ska knyta sig till vårt center, exempelvis djurparker, företag som jobbar med katters välfärd, djursjukhus osv. Vår tanke är att i framtiden ha ett center där rådgivning, forskning och utbildning kan existera under samma plattform.

Vi kommer att genomföra tre workshops under 2014/2015, med fokus att skapa en mötesplats för forskare där vi kan hitta samarbeten inom olika projekt och söka forskningsmedel i framtiden. Målet är att öka forskningen på kattdjur där forskare på SLU i Skara finns med som samarbetspartners. Målet är mer specifikt att ansöka om pengar för större projekt där många forskare och forskarstuderande deltar, med sin lokalisering vid SLU i Skara.

Den första workshopen genomfördes i juni 2014 med fokus på domesticerade katters välfärd. Den andra workshopen ägde rum i november 2014 och fokuserade på de vilda kattdjuren. Vi hade bjudit in forskare som jobbar med utrotningshotade kattdjur. Denna workshop genomfördes i samarbete med våra partners Nordens Ark, Parken zoo och Borås djurpark.

Den tredje workshopen genomförs i mars 2015 och har fokus på framtida forskning och då kommer alla som vill samarbeta inom våra respektive områden att träffas för att jobba konkret med olika ansökningar och projektidéer. Deltagare vid denna workshop är bara de forskare som vill jobba aktivt med samarbetet, då fokus kommer att vara konkreta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot att jobba mot en bättre välfärd för både domesticerade och vilda kattdjur!

Kontaktperson: Maria Andersson och Elin Hirsch

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se