Fodertillskottet Crystalyx® till växande nötkreatur

Senast ändrad: 22 april 2021

Crystalyx Cattle Booster är en slicksten som innehåller torkad melass, protein, mineraler och vitaminer. Syftet med studien var att utvärdera effekten av utfodring med Crystalyx Cattle Booster på foderintag, tillväxt och slaktkroppskvalitet hos slaktungnöt.

Sextio mjölkrastjurar delades in i två grupper varav den ena fick fodertillskottet Crystalyx i fri tillgång utöver den vanliga foderstaten, som bestod av gräs/klöverensilage, korn, sojamjöl, mineralfoder och saltsten. Tjurarna slaktas vid 625 - 630 kg levande vikt.

Inga som helst skillnader i foderintag, tillväxt eller slaktkroppskvalitet kunde ses mellan de båda grupperna och slutsatsen som drogs var att om ett högkvalitativt grovfoder utfodras ger Crystalyx Cattle Booster ingen effekt.

Slutsats: Hög grovfoderkvalitet kan göra fodertillskott överflödiga.

Studien finansieras av Caltech, England

Läs mer i broschyren: Köttforskning på Götala – de första 50 åren. (pdf)

För frågor om den här studien, kontakta Elisabet Nadeau, 0511- 671 42.