Forskningsprojekt på nötkreatur för köttproduktion

Senast ändrad: 03 februari 2022
Foto: Nötkreatur på bete.