FRESH - Fish REaring and Stress Hazards

Senast ändrad: 11 juni 2019

FRESH är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs Universitet (GU) som syftar till att öka kunskaperna om fiskars välfärd i odling

Djurvälfärd är ett komplext område som består av en kombination av allt ifrån veterinärmedicin och näringslära till fysiologiska- och beteendemässiga behov och responser. Målet med FRESH är att binda samman alla de vetenskaper som behövs för att förstå djurets olika behov och biologiska risker och att med hjälp av fysiologiska analysmetoder och modern biotelemetri förstå fiskens reaktioner i för odling vanliga situationer.

Foto: Gruppfoto på alla inblandade personer i FRESH-projektet.

Projektgruppen:

Bo Algers (SLU), Michael Axelsson (GU), Lotta Berg (SLU, koordinator), Jeroen Brijs (GU, ej med på bild), Albin Gräns (SLU), Per Hjelmstedt (SLU, ej med på bild), David Huyben (SLU, ej på bild), Anders Kiessling (SLU), Torbjörn Lundh (SLU, ej på bild), Erik Sandblom (GU), Kristina Sundell (GU) och Henrik Sundh (GU).

Kontakta FRESH-gruppen här!
Projekt med FRESH-anknytning:
Nyheter:

En tecknad fisk hoppar ur vattnet bredvid ett foto av doktorand David Huyben.

  • Disputation - Den 10 februari 2017 disputerade Fresh-medarbetaren Jeroen Brijs vid Göteborgs universitet på hur blodflöde och tarmfunktion hos fisk fungerar (Gastrointestinal motility and blood flow in teleosts during digestion and osmoregulation). Brief summary - ''This thesis provides a greater insight into the importance of gastrointestinal motility and blood flow during the processing of food and maintenance of osmotic homeostasis in teleosts. The tight regulation and coordination of motility and blood flow in response to different stimuli optimizes gastrointestinal function in teleosts, which ultimately underlies their relative fitness in their natural environment''.
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se