Inverkan av strategisk halmning vid grisning på hälsa och produktion hos smågrisar och sugga

Senast ändrad: 22 februari 2019
Strat_halmn_sugga.jpg

Suggan har ett nedärvt beteendemönster som gör att hon inför grisningen vill bygga ett bo till skydd för hennes kultingar. Ute i naturen är det av största vikt att hon gör detta ordentligt annars riskerar smågrisarna att dö av nedkylning. I dagens moderna grisproduktion är kravet på ett väl fungerande bo som skydd för väder och vind dock överflödigt. Stallarna håller en hög temperatur anpassad för den nyfödda smågrisen och det finns ofta golvvärme i boxarna. Trots detta går suggan igenom samma beteenderepertoar inför grisningen som om hon vore ute i skogen. Hon skrapar med klövarna i golvet, bär halm i munnen och arrangerar det material som finns tillgängligt med trynet. Ju mer material som finns tillgängligt, desto mer bobyggnadsbeteenden kommer hon att utföra.

”Strategisk halmning” innebär att man inför grisning förser en sugga med extra mycket halm (15-20 kg) som hon kan bygga bo med i den vanliga grisningsboxen. Man vill helt enkelt efterlikna naturen och låta suggan få chansen att bete sig så naturligt som möjligt. Halmen får stanna i boxen 4-5 dagar efter förlossningen. Under förutsättning att strålängden är anpassad till golvet i boxen så dräneras det mesta av halmen ut självmant under denna tid. Därefter tilldelas halm på traditionellt sätt med en mindre giva varje dag.

Effekterna av strategisk halmning jämfört med traditionell tilldelning av halm inför grisning är föremål för ett doktorandprojekt vid avdelningen för Husdjurshygien. Projektet sker i tätt samarbete med Svenska Djurhälsovården AB där den forskarstuderande är anställd som företagsdoktorand.

De faktorer som undersöks i projektet är bland annat:

  • suggans beteende under bobyggnad och digivning
  • förlossningens längd
  • antalet levande/dödfödda kultingar
  • kultingarnas tillväxt under tidig digivning och fram till avvänjningen
  • orsaker till att kultingarna dör under de första 5 dagarna
  • risken för att kultingarna får klövskador under tidig digivning
  • risken för att suggorna utvecklar bogsår

Vill du veta mer kan du läsa våra hypoteser här.

Projektet har hittills resulterat i följande publikationer

Westin, R., Holmgren, N., Hultgren, J., Algers, B., 2014. Large quantities of straw at farrowing prevents bruising and increases weight gain in piglets. Preventive Veterinary Medicine 115: 181-190.

Westin R., Holmgren N., Linder A., Ortman K., Algers B. 2012. Causes of piglet mortality in relation to extensive supply of straw as nest building material to loose-housed sows. In proceedings: “22nd International Pigs Veterinary Society Congress, IPVS, June 10-13, Jeju, South Korea. (pdf)

Westin R., Lundin G., Holmgren N., Mattsson B. 2008. Strategisk halmning i grisningsboxar - praktisk utvärdering. Svenska Pig - Rapport nr 41.

Westin R. 2009. Mycket halm på spalt ingen omöjlighet. Djurhälsonytt nr 4 8-9

För ytterligare upplysningar, kontakta doktorand Rebecka Westin.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se