KATTBAROMETERN

Senast ändrad: 25 februari 2019

Kattbilder
Foton av: Johanna Geijer, Elin Hirsch, Ellen Ingvarsson

Kattbarometern - en studie om katters beteenden i deras dagliga miljö

Välkomna till en forskningsstudie om kattens beteende och deras relation till människan.

OBS! Denna studie är nu avslutad. Tack till alla er som ställde upp och svarade på enkäten!

Vi fick in 3405 fullständiga svar, vilket vi är mycket nöjda med, och arbetar för tillfället med att sammanställa svaren inför publicering. Resultaten kommer att presenteras både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Håll utkik på här på hemsidan eller Facebook – Kattforskning på SLU i Skara för information.

Vi som håller i denna enkätstudie är ett forskarlag från Inst. för husdjurens miljö och hälsa (HMH) vid Sveriges lantbruksuniversitet. Just nu utför vi en studie om kattens beteende i olika vardagliga situationer. Enkäten i denna studie är baserad på en tidigare studie utförd i USA av forskare på Veterinärhögskolan vid University of Pennsylvania.

Därför utför vi studien KATTBAROMETERN
För att vi vet relativt lite om "vanliga katter" och deras beteenden i en hemmamiljö. Genom att besvara enkäten ger du oss värdefull information som kommer att användas till en djupare förståelse för katters beteende i hemmet, samt hur olika beteenden relaterar till varandra. Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt om katters hälsa, välfärd och beteende på SLU - Stress hos katt. Resultaten från dessa studier kommer generera en ökad kunskap om katten som ligger till grund för en ökad förståelse om katten med syftet att höja kattens status i samhället.

Vänliga hälsningar,

Johanna Geijer (student)
Maria Andersson (forskare & handledare)
Jenny Loberg (forskare & handledare)
Elin Hirsch (doktorand & handledare)


SLU logo

Vill du veta mer om vår kattforskning vid SLU? Följ oss på Facebook

Kattforskning på SLU i Skara

Feline logo
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se