Lastning och avlastning av grisar vid transport till slakt

Senast ändrad: 22 februari 2019
Lastning_o_avlastning_gris_webb.jpg

Attityder, drivningsmetoder och effekter på grisarnas välfärd, transportörernas hälsa och effektiviteten.

I Sverige slaktas årligen ungefär 2,5 miljoner grisar, uppfödda på knappt 900 gårdar. Slakten sker vid ungefär 6 månaders ålder och djuren transporteras då oftast med specialbyggda bilar till ett storskaligt slakteri. Transportföretaget ansvarar för en god hantering av grisarna under lastning, körning och avlastning. En pilotstudie (Bornhede, 2014) visade att transportörer använde mycket olika arbetssätt när de lastade på eller av grisar samtidigt som de uttryckte en oro över att inte göra på rätt sätt och att arbetet utfördes under stor tidspress.

Projektet ska med ett tvärvetenskapligt angreppssätt undersöka faktorer som påverkar såväl transportörerna som djuren. Vi vill visa hur sättet att driva slaktgrisar kan ändras för att förbättra transportörernas arbetssituation och djurens välfärd. I projektet undersöks:

  • Hur normal lastning och avlastning av grisar vid slakttransport påverkar grisarnas välfärd och transportörens arbetssituation.
  • Hur olika metoder att driva grisarna påverkar arbetseffektiviteten och den fysiska belastningen.
  • Om metoderna för lastning och avlastning förbättras av att transportörerna genomgår en kortare utbildning.

Detta är exempel på antrozoologisk forskning, som studerar interaktionen mellan djur och människa.

Projektet startade hösten 2017.

Fakta:

Deltagande forskare vid institutionen

  • Doktorand Sofia Wilhelmsson
  • Docent Jan Hultgren
  • Dr Jenny Yngvesson
  • Dr Maria Andersson

Samarbete

  • Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet (docent Inger Arvidsson och doktorand Camilla Dahlqvist)
  • Animal Welfare Science Centre, University of Melbourne, Australien (prof Paul Hemsworth)

Projektplan hittar ni här (pdf).

Finansiering
Projektet finansieras med medel från Formas (dnr 2016-01790) samt Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

Referenser

Bornhede, M., 2014. A comparison of transporters' paddle use when unloading pigs at slaughter. Studentarbete, SLU, nr 527.

Ytterligare upplysningar kan erhållas från Sofia Wilhelmsson.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se