Mitt liv med hund

Senast ändrad: 06 oktober 2021

Hundar spelar en viktig roll i våra familjer och har en oersättlig plats i våra liv och hjärtan. Det är förödande när de skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar deras välbefinnande. Forskning är viktigt för att bättre förstå hur och varför dessa problem utvecklas, så att vi kan förebygga och behandla dem.

Enkäter om hundens liv 

För att denna typ av forskning ska bli framgångsrik behöver vi massor av hjälp från hundägare som regelbundet kan uppdatera oss om olika aspekter från hundens liv.

Du som hundägare kommer under hundens livstid att få fylla i enkäter med olika frågeställningar och inriktningar i enkätverktyget Netigate. Enkäterna kommer att handla om dig och din hunds upplevelser, hälsa, och beteende. Genom en ökad förståelse för hur olika faktorer påverkar välbefinnande hos hund och ägare, hoppas vi kunna förbättra och skapa ett mer hållbart hundägarskap i framtiden. Du kan läsa mer om alla våra enkäter här.

Hundägarens hälsa

Trots att fokus främst ligger på hundens välfärd, vill vi även passa på att systematiskt samla in data om ägarens fysiska och psykiska välmående för att öka vår förståelse kring hundägandets för- och nackdelar. Ägaren kommer att få fylla i hälsoenkäter, med förhoppning om att belysa det omdebatterade området kring effekten av hundägandeskap på människans hälsa.

Fördjupning om relationer

I en fördjupande del kommer du som hundägare att få besvara ytterligare ett antal enkäter med fokus på relationer. Och då är det inte bara relationen till din hund det gäller, utan även på relationen till andra människor och till dig själv. Denna del är öppen för alla som deltar i Mitt liv med hund, och en separat anmälan görs i samband med registreringen.

Sidoprojekt

Ett urval av deltagarna i Mitt liv med hund kommer även att erbjudas att delta i några av våra sidoprojekt:

  • Praktiskt beteendetest med fokus på hundens reaktion i olika utmanande situationer
  • Djupintervjuer om relationen mellan dig och din hund
  • Analys av mängden kortisol i hårpover från dig och din hund för att titta på en eventuell synkronisering av upplevd stressnivå
Godkända etikska prövningar

Projektet Mitt liv med hund har godkänts av Etikprövningsnämnden (dnr: 2019-02936) och av Uppsala djurförsöksetiska nämnd (dnr:5.8.19-06940/2019). Dessa beslut kan du ta del av här.

Finansiärer

Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas. Du kan läsa mer om Formas här.


Uppföljning och information

Genom information på denna hemsida, sociala medier och nyhetsbrev, kommer du att kunna ta del av vad som händer i projektet och om de resultat som forskargruppen kommer fram till.

Forskningsresultaten kommer exempelvis också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och användas inom undervisning. 


Kontaktinformation

Mitt liv med hund
E-post: mittlivmedhund@slu.se

SLU, Husdjurens miljö och hälsa, Mitt liv med hund
Box 234, 532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19