Resurseffektiv utfodring av dikor - foton

Senast ändrad: 03 februari 2020

 

Foto: Torkade foderprover på brickor.
Analys av torrsubstans i foderprover från studie 2.

Foto: Mikaela Jardstedt ute i ett grönt fält.
Doktorand Mikaela Jardstedt är ute tar prov på rörflensvallen.
Foto: Två personer hanterar provrör med blodprover i laboratoriemiljö.
Hantering av blodprov tagna på korna i studie 1. På bilden. försökstekniker Karin Wallin.doktorand Mikaela Jardstedt.
Foto: En hand som håller ett havreax.
Helsäd av havre som skördats i degmognad. Ett av fodren i studie 1.
Foto: En grupp Herefordkor på bete.
Herefordkorna på Götalas naturbetesmarker 2013.
Foto: Översiktsbild över kor som äter hö från en rundbal i en box.
Installning av herefordkorna som ska var med i studie 2.
Foto: En kvinna vid blå foderkrubba tittar på djuret som står och äter i krubban.
Kontroll av att de nya utfodringskrubborna på Götala med automatisk registreering av kornas foderintag fungerar.
Foto: Överblick över ett stall med nya blåa krubbor.
Nya krubbor med automatisk foderintagsregistrereing installerades på Götala inför studie 2 under 2013.
Foto: Hand som håller upp ett strå av arten rörflen, ett grönt fält i bakgrunden.
Rörflen, ett av fodren som ingår i studie 1 och 2.
Foto: Nötkreatur i en lång rad står o äter i foderkrubba.
Studie 1. Foderintag och foderutnyttjande jämfördes mellan dikor av raserna Hereford och charolais.
Foto: En man tar urinprov från en ko.
Urinprovstagning av Jonas Dahl, försökstekniker, under studie 1.
Foto: En traktor som slår vallen.
Vallskörd på Götala 2012.Foder till studie 1.
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se