SmartRoot - Smart faRming innOvatiOn Training

Senast ändrad: 03 februari 2022
SmartRoot logo

SmartROOT är ett project vars syfte är att ta fram ett nytt, internationellt masterprogram inom Mixed Farming Systems (MFS).

Projektet är ett EU-finansierat Erasmus KA2 projekt. För mer information, se projektets engelska sida.

EU logo+text "Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union"