Småskalig och mobil slakt

Senast ändrad: 02 december 2020
Foto: Kreatur i en fålla med trästaket.

Bedövning och avblodning av nötkreatur utomhus på gården

Projektet syftar till att öka kunskapen om bedövning med kulvapen och avblodning av nötkreatur på gården före transport till ett närbeläget slakteri. Målet är att:

  • Identifiera nödvändiga praktiska förutsättningar på gården och vid transporten till slakteri för tillämpning av metoden under svenska förhållanden.
  • Bedöma konsekvenserna av metoden för djurhantering, bedövningskvalitet och livsmedelssäkerhet.

Projektet är ett vetenskapligt samarbete med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap SLU. Samarbete sker även med lantbrukare och slakteriföretag. Projektet samordnas med Livsmedelsverket.

Medverkande på institutionen är forskare Katrin Schiffer, docent Jan Hultgren, professor Lotta Berg, försökstekniker Anne Larsen och försökstekniker Karin Wallin.

Projektet har finansierats med medel från Marie-Claire Cronstedts Stiftelse och Petra Lundbergs stiftelse. Det påbörjades hösten 2019 och kommer att avslutas i juli 2021.


Kontaktinformation

Jan Hultgren, Universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
jan.hultgren@slu.se, +4651167103

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se