Småskalig och mobil slakt

Senast ändrad: 12 mars 2021
Foto: Två personer i slaktmundering står bland hängande slaktkroppar.

Digital bildöverföring vid veterinärbesiktning i samband med slakt

Projektet syftar till att effektivisera den offentliga kontrollen i samband med slakt av tamboskap och vilthantering. Målet är att:

  • Definiera de praktiska och tekniska behoven vad gäller bildöverföring för besiktning vid slakt.
  • Inventera tekniska lösningar på den svenska marknaden.
  • Bedöma tillförlitligheten i besiktningen med sådana lösningar.
  • Bedöma den tekniska funktionaliteten hos sådana lösningar och de övergripande konsekvenserna för livsmedelssäkerhet, smittskydd och djurskydd.

Projektet är ett vetenskapligt samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och Livsmedelsverket. Samarbete sker även med slakteriföretag. Projektet utförs på uppdrag av Livsmedelsverket (Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering).

Medverkande på institutionen är doktorand Viktor Almqvist, docent Jan Hultgren och professor Lotta Berg.

Projektet påbörjades i augusti 2018 och planeras pågå till december 2020.

Fakta:

Publikationer


Kontaktinformation

Jan Hultgren, Universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
jan.hultgren@slu.se, +4651167103

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se