Stress hos katt

Senast ändrad: 23 februari 2018
Stress_hos_katt.jpg

Hur påverkar grupphållning av katt uppkomst av stress, och hur påverkar stress kattens beteende, fysiologi och sjukdomsfrekvens? Detta kommer att undersökas i doktorandprojektet Stress hos katt - ett projekt inom programmet Framtidens djurhälsa och djurvälfärd.

I dagsläget vet vi att det finns ett samband mellan grupphållning (antal individer i gruppen samt tillgång på resurser) med stress och sjukdomar hos katt. Doktorandprojektet Stress hos katt kommer att behandla dessa faktorer genom en sammanställning av befintlig litteratur, samt fyra studier. Första studien som utfördes var en enkätstudie till katthem i Sverige som fokuserade på frågor angående inhysning och skötselrutiner samt förekomsten av sjukdomar. Denna enkät följdes upp med besök på ett urval av deltagande katthem där prover togs från 10 katter per katthem för att mäta kortisolnivåer i saliv och plasma, samt förekomst av ett urval av infektionssjukdomar.

Vidare studier kommer att undersöka sambanden mellan grupphållning, stress och sjukdomsfrekvens. Kopplingen mellan beteende och fysiologi när det kommer till stress kommer även att undersökas. Katters beteende kommer bl. a. att studeras vid ankomst till ett katthem, samt i gruppkonstellationer bestående av sedan tidigare kända eller nya individer. Syftet med projektet är att få klarhet över vilka faktorer i kattens miljö som har störst påverkan på stress, hur sambanden ser ut, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska stress och sjukdomsfrekvens hos katter som hålls i grupp.

Kontaktpersoner:


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se