Utrustning för att mäta köttkvalitet

Senast ändrad: 08 november 2021
Foto: Kvinna på slakteriet kontrollerar en slaktkropp och skriver i sitt protokoll.

Sedan institutionen fick en professur i köttvetenskap har det funnits ett önskemål om att kunna utföra analyser av egenskaper hos kött i egen regi. Sparbanksstiftelsen Skaraborg har beviljat medel till sådan utrustning.

 

Institutionen har sedan några år en professor i köttvetenskap och en hel del av de forskningsprojekt som genomförs på SLUs egen forskningsstation SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är idag inriktade på att mäta bland annat köttkvalitet. Olika egenskaper mäts på olika sätt och i samberkan med olika samarbetspartners i Sverige och andra länder.

Vissa analyser skulle kunna göras på plats i Skara. Därför har Sparbanksstiftelsen Skaraborg beviljat medel för inköp av utrustning för detta ändamål. Det handlar om en skärmotståndsmätare, färgmätare, pH-mätare och tillhörande kringutrustning såsom vakuumförpackningsmaskin, termometrar, vattenbad med termostat, stekhäll, värmeplattor, värmeskåp, kylcentrifug, skärmaskin, diskmaskin, kyl och frys. Vi är mycket glada över bidraget som kommer väl till pass för forskning inom ämnesområdet köttvetenskap. Det första kött som kommer att undersökas med den nya utrustningen kommer från stutar som har fått övernatta på slakteriet innan slakt, vilka kommer att jämföras med kött från stutar som har slaktats samma dag.