Vägar till en lönsam grovfoder- och betesbaserad nötköttsproduktion

Senast ändrad: 22 april 2021

Bakgrund: nötköttsproduktionen brottas med svikande lönsamhet på många områden. Det kan vara prisförhållandet mellan inköpta djur och avräkningspris, arbetskostnader, byggnadskostnader eller grovfoderkostnader. I detta projekt försöker vi hitta olika parametrar som kan öka lönsamheten ute på gård.

Detta ska göras:

  • lönsamhet i ett mosaiklandskap. Är det lönsamt att t.ex. avverka skog som ej har åldern inne för att göra större och mer rationella betesfållor?
  • arbetstid i dikoproduktionen. Vad är det som tar tid i en dikobesättning? Finns det storleksfördelar och vilka är dessa?
  • stutar av korsningsras. Är stutar av mjölkras*köttras ett bättre ekonomiskt alternativ än renrasig mjölkras?
  • ensilage till köttrastjurar och dikor. Vilket är det bästa valet av grovfoder till köttrastjurar och dikor?
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se