Götala nöt- och lammköttscentrum - stallar

Senast ändrad: 09 augusti 2016

Nötkreatur

Nötkreatur Götala

Får och lamm

Lamm Götala

De två försöksstallarna på Götala består av en oisolerad och en isolerad ladugård för nötkreatur. Den oisolerade ladugården rymmer 48 dikor alternativt 84 småkalvar fördelade på 12 boxar med djupströbädd och skrapad gång. Både grovfoder- och kraftfoderkonsumtionen registreras individuellt.

Den isolerade ladugården har plats för 64 djur i 16 helspaltboxar med grupputfodring.

Försöksstallet för får och lamm ligger i anslutning till den oisolerade ladugården. I fårhuset finns det plats för 26 stycken individhållna tackor. Inredningen är flexibel och kan anpassas efter den åldersgrupp som studeras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se