SLU Götala nöt- och lammköttsforskning

Senast ändrad: 21 februari 2019
Foto: Betande nötkreatur med Götalas byggnader i badgrunden.

SLU:s forskningsanläggning för nöt- och lammköttsproduktion, Götala nöt- och lammköttsforskning, är beläget två kilometer utanför Skara. På anläggningen bedrivs tillämpade försök med nötkreatur och får. Försöken kan till exempel handla om uppfödningsmodeller där utfodring, bete, miljöaspekter, produktionsekonomi och köttkvalitet jämförs. Götala kan erbjuda forskare och näringsliv en unik miljö för olika studier.

Avdelningen för produktionssystem, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, ansvarar för driften i djurstallarna medan Jordbruksdriften vid SLU sköter växtodlingen. Under 2017-2018 har ett nytt stall för nötkreatur uppförts liksom serviceutrymmen med uppvärmningsbar spolhall, halmlager, enklare grovfoderlabb samt kyl- och frysrum. De faciliteterna invigdes av Prins Carl Philip den 26 september 2018. Här kan ni se lite bilder från invigningen och bygget.

Götalainvigning

Foto: Mikael Ljungström

Götala nöt- och lammköttsforskning tar gärna emot studiebesök efter överenskommelse med personalen (fliken kontakt nedan). 

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se