SLU Götala nöt- och lammköttsforskning - avslutade forskningsprojekt

Senast ändrad: 22 maj 2023
Foto: Nötkreatur på bete, står bland stora stenar.

Avslutade forskningsprojekt vid Götala nöt- och lammköttsforskning:

2020-talet

2010-talet


2000-talet


1990-talet

 • Slutgödning av utslagskor från mjölkproduktionen
 • Jämförelse av olika kalvkraftfoder
 • Kromtillsats i fodret till mjölkrastjurar
 • Utfodringsrekommendationer för vete till mjölkkor och växande nötkreatur
 • Proteinförsörjning och mixat foder till mjölkrastjurar
 • Jämförelse av raserna SRB och SLB avseende köttproduktionsegenskaper
 • Förmedlingskalvar avseende BVD-status


1980-talet

 • Jämförelse av isolerade och oisolerade stallar avseende produktionsresultat, djurhälsa och beteende
 • Leverbölder på nötkreatur vid olika grovfoder/kraftfoderförhållanden


1970-talet

 • Utfodringsnormer för dikor och deras kalvar

1960-talet

 • Olika utfodringsintensitet till kvigor, tjurar och stutar med efterföljande slaktmognadsbedömning