SLU Götala nöt- och lammköttsforskning - foder och bete

Senast ändrad: 25 februari 2019
Got_fod.gif

På Götala nöt- och lammköttsforskning finns 70 ha åkermark och 35 ha naturbetesmark.

Grovfoder och spannmål köps i första hand av Jordbruksdriften vid SLU som bedriver växtodlingen på åkermarken. Växtföljden styrs delvis av vilka fodermedel som ska ingå i försöken.

Ensilaget lagras i fyra plansilos vilket ger ett flexibelt system för att utfodra flera ensilagepartier samtidigt. Det finns även en maskinkedja för att hantera och utfodra rundbalsensilage. Egna kraftfoderblandningar tillverkas på Götala av inköpta ingredienser och består vanligtvis av korn, havre, rapsfrömjöl, sojamjöl, betfor, foderkalk och mineraler. Blandningarna är knutna till de försök som pågår och i försöken kan fem olika kraftfoderblandningar användas samtidigt.

Djur på bete GötalaPå Götala finns 35 hektar naturbetesmark där försöksdjuren betar. Betesmarken domineras av öppen tuvtåteläng, men vissa partier har en intressant flora med exempelvis backsippor och enorma ekar. Det finns också många fornlämningar i betesmarken och ett sommarbesök kan rekommenderas. Kom bara ihåg att det finns betande djur på betesmarkerna.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se