SLU Götala nöt- och lammköttsforskning - foder och bete

Senast ändrad: 22 maj 2023
Foto: Traktor som packar grönmassa för förvaring ute.

På Götala nöt- och lammköttsforskning finns 70 ha åkermark och 40 ha naturbetesmark.

Grovfoder och spannmål köps i första hand av Lantbruksdriften vid SLU som bedriver växtodlingen på åkermarken. Växtföljden styrs delvis av vilka fodermedel som ska ingå i försöken.

Ensilaget lagras i fyra plansilos vilket ger ett flexibelt system för att utfodra flera ensilagepartier samtidigt. Det finns även en maskinkedja för att hantera och utfodra rundbalsensilage. Egna kraftfoderblandningar tillverkas på Götala av inköpta ingredienser och består vanligtvis av korn, havre, ärt, rapskaka eller rapsmjöl samt vitaminiserade mineraler och foderkalk. Blandningarna är knutna till de försök som pågår och i försöken kan fem olika kraftfoderblandningar användas samtidigt.

Djur på bete GötalaPå Götala finns 40 hektar naturbetesmark där försöksdjuren betar. Betesmarken domineras av öppen tuvtåteläng, men vissa partier har en intressant flora med exempelvis backsippor och enorma ekar. Det finns också många fornlämningar i betesmarken och ett sommarbesök kan rekommenderas. Kom bara ihåg att det finns betande djur på betesmarkerna.