SLU Götala nöt- och lammköttsforskning - stallar

Senast ändrad: 21 februari 2019

Nötkreatur

Nötkreatur Götala

Får och lamm

Lamm Götala

De två försöksstallarna för nötkreatur utgörs båda av oisolerade byggnader med djupströbädd och skrapad gång. I vardera av de två stallarna finns tolv boxar för försök, vilka rymmer 84 småkalvar, 72 slaktnöt eller 36 dikor med kalv. I båda stallen registreras foderkonsumtionen automatiskt och på individnivå. I det blå stallet finns möjlighet till separat kraftfoderutfodring medan det i det gröna stallet finns automatisk vägning och vattenintagsregistrering av djuren.

Försöksstallet för får och lamm ligger i anslutning till det blå nötstallet. I fårhuset finns det plats för 26 stycken individhållna tackor med två lamm vardera. Inredningen är flexibel och kan anpassas efter den åldersgrupp som studeras. Vid behov finns plats för lika många får ytterligare i den byggnad som i vanliga fall är halmlager.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se