SLU Götala nöt- och lammköttsforskning - stallar

Senast ändrad: 22 maj 2023

På Götala nöt- och lammköttsforskning finns två stallar för nötkreatur och ett fårstall.

Nötkreatur

De två stallarna för nötkreatur utgörs båda av oisolerade byggnader med djupströbädd och skrapad gång. I vardera av de två stallarna finns tolv boxar för försök, vilka rymmer 84 småkalvar, 72 slaktnöt eller 36 dikor med kalv plus några extraplatser. I båda stallen registreras foderkonsumtionen automatiskt och på individnivå. I det ena stallet finns möjlighet till separat kraftfoderutfodring medan det i det andra stallet finns automatisk vägning och vattenintagsregistrering av djuren.

 

Nötkreatur i boxar, överblick

 

Får och lamm

Det ordinarie fårstallet ligger i anslutning till det ena nötstallet. I fårhuset finns det plats för 26 stycken individhållna tackor med två lamm vardera eller 50 avvanda lamm. Inredningen är flexibel och kan anpassas efter den åldersgrupp som studeras. Vid behov finns plats för lika många får ytterligare i den byggnad som i vanliga fall är halmlager.

Får i boxar, Götala

Här kan du titta på bilder från byggnationen av ett nytt stall (2017-2018) och invigningen av de nya faciliteterna 2018.