Miljö vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Senast ändrad: 17 augusti 2018

Miljöcertifiering SLU Skara

Ni kan läsa mer om miljöledningssystemet på SLU i Skara med tillhörande Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna försöksstation här.

Syftet med ett miljöledningssystem är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav och regler med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras. SLU i Skara har sedan november 2012 ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

SLU centralt arbetar med miljöanalys i tio program. Det kan ni läsa mer om här.


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se