Miljöarbete vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Senast ändrad: 12 september 2023

Miljöcertifiering SLU Skara

Ni kan läsa mer om miljöledningssystemet på SLU i Skara med tillhörande Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna försöksstation här.

Syftet med ett miljöledningssystem är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav och regler med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras. SLU i Skara har sedan november 2012 ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner, kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra. Obs! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Anmäl ett miljöärende>>

Här finns mer information om SLU:s miljöarbete