Miljö vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Senast ändrad: 21 februari 2019

Miljöcertifiering SLU Skara

Ni kan läsa mer om miljöledningssystemet på SLU i Skara med tillhörande Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna försöksstation här.

Syftet med ett miljöledningssystem är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav och regler med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras. SLU i Skara har sedan november 2012 ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

Har du synpunkter på hur miljöarbetet fungerar på institutionen så kan du hjälpa oss genom att skicka in idéer, avvikelser eller komma med förbättringsförslag via vårt formulär här. Detta hjälper oss att förbättra vårt miljöledningssystem

SLU centralt arbetar med miljöanalys i tio program. Det kan ni läsa mer om här.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se