Avvikelse och förbättringsförslag - miljöarbetet SLU, Skara

Senast ändrad: 21 februari 2019

Genom att rapportera in avvikelser och förbättringsförslag hjälper Du till att förbättra miljöledningssystemet på SLU i Skara. Fyll i formuläret nedan och klicka sedan på "Skicka-knappen". Miljösamordnaren mottager då ditt formulär och tar hand om ärendet. Tack för att du hjälper till att förbättra vårt miljöarbete!

Fyll i nedanstående formulär!

Ange om det är en avvikelse eller ett förbättringsförslag:


Uppgiftslämnare (vill du vara anonym så klickar du i den knappen nedan):


Här kan du ange när och var du upptäckte ev fel/brist:De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data