Utbildning vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Senast ändrad: 01 december 2023

Institutionen har en stor del av kursansvaret inom kandidatprogrammet "Etologi och Djurskydd". Vi medverkar även i grundutbildningen för husdjursagronomer, veterinärer, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt vid djursjukskötarprogrammet. På masternivå har vi kursansvar inom Animal Science och Outdoor environment and health.

Ni kan läsa lite mer om vår medverkan i olika utbildningar nedan.

Etologi och djurskydd

Utbildningen Etologi och djurskydd startades vid vår institution 2005. Här har vi ansvar för en stor del av kurserna.

Utbildningen Etologi och djurskydd har en egen sida som ni hittar här.

Djur och hållbarhet/Djur och hållbar produktion (Agronom)

Institutionen medverkar i och ansvarar för ett flertal kurser inom programmen Djur och hållbarhet (kandidat) och Djur och hållbar produktion (master) som ersätter det 5-åriga agronomprogrammet med inriktning husdjur. Våra kurser är främst inom etologi och djurskydd och vi är även involverade i studenternas kandidat- och examensarbeten.

Läs mer om programmet Djur och hållbarhet här.

Läs om tidigare programmet Agronom - Djur här.

Animal Science (MSc)

Institutionen medverkar i och ansvarar för ett flertal kurser inom programmet Animal Science (MSc), bland annat inom etologi och djurskydd. Vi är också involverade i studenternas examensarbeten.

Läs mer på programmet Animal Science officiella sida.

Veterinär

Institutionen medverkar i och ansvarar för ett flertal kurser inom Veterinärprogrammet, bland annat kurserna Djurskydd, författningskunskap och epizootologi samt Populationsmedicin där husdjurshygien och etologi ingår. Vi är också involverade i studenternas examensarbeten.

Läs mer på Veterinärprogrammets officiella sida.

Fristående kurser

Institutionen erbjuder ett antal fristående distanskurser. Många av våra kurser inom de olika utbildningsprogrammen på SLU är också öppna för, och har ett antal platser vigda åt, fristående studenter.

Läs mer om SLUs fristående kurser här.

Våra distanskurser är listade nedan och du kan även hitta dem genom att filtrera på Institution (Inst f husdjurens miljö och hälsa) samt Studieort/distans (Distans) i rullistorna i SLUs kurskatalog:

Länk till SLUs kurskatalog hittar du här.

Grundnivå:
Avancerad nivå:
  • Antrozoologi (på engelska)
Examensarbete vid vår institution
Forskarutbildning vid vår institutionen

Biträdande prefekt för grundutbildningen vid institutionen är: Lisa Lundin, tel. 018-671650.