Djurparksdjurens beteende

Senast ändrad: 22 maj 2023
Foto: En tiger som ligger på ett tak och tittar ut.

Vad behöver djur på djurpark för att må bra? Varför och hur används miljöberikning i djurparker? Hur påverkas djuren av djurparksbesökare? Hur kan vi använda djurens evolutionära anpassningar för att förbättra miljön de hålls i? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig mer om under kursen!

Skruvhornsget ute i det fria

Djurparker är ett populärt besöksmål för många, inte bara i Sverige men världen över. Det finns också en ökad medvetenhet bland allmänheten kring de potentiella svårigheterna att hålla vilda djur. För att lyckas med detta på ett sätt som främjar djurens välfärd krävs stor kunskap om djurens olika behov och hur man kan hantera utmaningarna som djurparksmiljön ofta innebär. I kursen utgår vi ifrån vad forskningen säger om djurens behov, anpassningar och hur de påverkas av olika faktorer för att lära oss mer om hur vi kan främja deras välfärd.

Distanskurs med två träffar

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om beteende och behov hos djur som lever i djurpark men även deras evolutionära ursprung och anpassningar. Oavsett vilken erfarenhet du har från djurparker sedan tidigare kommer du ha möjlighet att utveckla dina kunskaper. I kursen kommer vi belysa hur olika aspekter av djurparksmiljön, så som inhysning, utfodring och besökare, kan påverka djurens beteende och välfärd. Genom fördjupade kunskaper och ökad förståelse för vilka begränsningar som djuren ställs inför i djurparksmiljön och hur dessa påverkar djurens beteende kan också djurens välfärd förbättras. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om djurparksdjurens beteenden även efter kursens slut.

Flodhäst sticker upp huvudet ur vattnetKursen är en distanskurs som går på kvartsfart och har två obligatoriska träffar, en på Nordens Ark och en på SLU i Skara. Träffarna, som varit mycket uppskattade av tidigare kursdeltagare, utnyttjas till stor del till diskussioner och andra övningar med kurskamrater och kursledare. Tack vare bredden i bakgrund hos kursdeltagarna har diskussionerna, både formella och mer informella, gett en extra dimension till kursen och utbytet mellan alla inblandade har varit mycket givande.

Fakta:

  • Ort: Kursen ges på distans på kvartsfart med två obligatoriska träffar
  • Språk: Svenska
  • Nivå: grundnivå