Etologi och djurskydd

Senast ändrad: 22 maj 2023

Etologi och djurskyddsprogrammet är en universitetsutbildning omfattande 180 hp som startade hösten 2005 vid SLU i Skara.

Foto: Ett kollage av småbilder bilder på olika djur i olika situationer.

Sedan 2014 hålls utbildningen i Uppsala. Från denna sida kan Du hitta länkar till utbildningsplanen, ett översiktligt ramschema för de tre åren. Behovet av kunniga personer inom etologi och djurskydd har nog aldrig varit större än nu. Antalet hobbyhästar växer ständigt, många har sällskapsdjur som hundar, katter och andra smådjur och fler och fler skaffar sig exotiska djur att ha i sin bostad. Många människor har inte någon tidigare erfarenhet av djur och djurhållning. Den naturliga kunskapen som fanns om djur och djurhållning förr i tiden, då många växte upp på gårdar eller hade någon nära sig med många djur, är numera få förunnat. Detta och det faktum att många som har djur inte känner till vilka behov djuren har, leder till att djur far illa och får beteendestörningar eller utvecklar andra icke önskvärda beteenden. Etologi och djurskyddsprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta med att öka förståelsen för djurens beteende och deras behov.

Programmet:
Kontaktpersoner:

Programstudierektor: Claes Anderson, tel. 018-67 21 36