Utbildning - Examensarbete

Senast ändrad: 22 maj 2023

Vill du göra examensarbete vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa?

Vår institution utvecklar kunskapen om husdjurens miljö, välfärd och hälsa inom ämnena: Antrozoologi, etologi, djuretik, djurskydd, husdjurens miljö och hälsa, nöt- och lammköttsproduktion.

Är du intresserad av att genomföra examensarbete på institutionen kan du kontakta individuella forskare direkt, eller välja ut ett projekt i listan för examensarbetesförslag.

Information om hur du går tillväga för att genomföra examensarbete hittar du på  fakultetens hemsida om examensarbeten.

Kursplaner och betygskriterier

Kontaktperson: Lena Lidfors