Exempel på examensarbeten och handledare

Senast ändrad: 20 oktober 2022

Här finns en lista på potentiella examensarbeten och handledare. Hör gärna av dej om du är intresserad.

Antrozoologi

Etologi

Djuretik

Djurskydd

 • 3R vid olika undervisningsmoment i Veterinärprogrammet - Johan Lindsjö
 • 3R i ett vidare sammanhang - kan 3R appliceras på djurhållning/-aktiviteter utanför forskning och undervisning? - Johan Lindsjö
 • 3R vid jakt - Elina Åsbjer, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) - Johan Lindsjö
 • Djurvälfärd för vilda djur - ett individperspektiv i en populationsbaserad värld - Johan Lindsjö
 • Veterinärens roll i djurskyddsfrågor - samhällets syn och förväntningar - Johan Lindsjö
 • Kartläggning av djurskyddsproblem hos exotics och mindre sällskapsdjur på svenska kliniker - Elina Åsbjer, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Johan Lindsjö
 • Förbjudet att använda, men tillåtet att sälja - kartläggning av försäljning av otillåten utrustning för tama och vilda djur - Johan Lindsjö, Katja LundkvistElina Åsbjer, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)
 • Avlivning som fråga i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Examensarbetet kommer att bygga på en granskning av ansvarsnämndens samtliga ärenden de senaste 5-10 åren. Hur stor andel av anmälningarna rör avlivningar? Hur ofta leder dessa ärenden till att kritik riktas mot veterinären? Handlar anmälningarna om medicinska frågor (frågor om misslyckade avlivningar) eller om avlivning eller ej (vem fattade beslutet om avlivning, och hur gjordes det?), eller om rena bemötandefrågor (som ju ansvarsnämnden egentligen inte ska hantera)? - Lotta Berg
 • Svinn inom nötköttsproduktionen. Examensarbetet kommer att handla om att granska de kassationer (hel- eller delkassationer) som görs på slakterierna vad gäller nötkreatursslakten. Hur många nötkreatur slaktas per år? Hur många avlivas på slakteriet (istället för att slaktas) pga sjukdom eller skada? Sker detta på slakteriets initiativ eller efter beslut av den officiella veterinären? Hur mycket kött kasseras, hur många djur hel- respektive delkasseras efter slakt, och vilka orsaker registreras för dessa kassationer? Arbetet är en del i ett större Formas-finansierat projekt om hållbarhet och svinn i livsmedelskedjan, med fokus på nötkött - Lotta Berg
 • Förbättrade metoder för bedövning av gris vid slakt – utvärdering av socialt stöd när grisar bedövas två och två i kvävgasskum. Projektet är ett samarbete mellan SLU och RISE - Anna Wallenbeck
 • Den tidiga miljön för värphönskycklingar - Lena Skånberg, Linda Keeling
 • Spöanvändning vid hopptävling med ponny och häst - Jenny Yngvesson
 • Hur djurskyddskontrollerna skildras i hästrelaterad media - Frida Lundmark Hedman
 • Hur mycket rådgivning anser djurskyddsinspektörerna att de får ge? - Lotta Berg
 • Optimization of early social environment and its effects on the behaviour and physiology of dairy calves - Daiana de Oliveira
 • Beteendeutveckling hos gris – effekt av social miljö under digivningstiden. I ett pågående forskningsprojekt i grisstallet på Lövsta undersöker vi effekter av social miljö under digivning, men även olika sociala miljöer senare under uppväxten, på grisars beteende. Hypotesen är att relevant social träning påverkar utvecklingen av grisars sociala förmågor senare i livet – Anna Wallenbeck
 • Utveckling av alternative bedövningsmetoder för gris – Grisars preferenser för skum med och utan lukt. Projektet genomförs i samarbete med forskare på RISE and det Nederländska företaget Annoxia. De praktiska försöken kommer att genomföras i grisbesättningen på Lövsta - Anna Wallenbeck
 • Övergripande analys av rapporter från offentlig kontroll av djurskydd på slakteri (nöt och gris) - Josefine Jerlström
 • Undersöka variationer och associationer mellan djurvälfärd, djurhälsa, slaktflöde och köttkvalitet på slakterinivå- Josefine Jerlström
 • Slaktanmärkningar – data från Livsmedelsverket- Josefine Jerlström
 • Djurskyddskontroller – rapporter från Länsstyrelser, Livsmedelsverket (OV som gör djurskyddskontroller), Jordbruksverket?- Josefine Jerlström

Husdjurens miljö och hälsa (inkl. produktionssjukdomar)

Nöt- och lammköttsproduktion

 • Svinn inom nötköttsproduktionen. Examensarbetet kommer att handla om att granska de kassationer (hel- eller delkassationer) som görs på slakterierna vad gäller nötkreatursslakten. Hur många nötkreatur slaktas per år? Hur många avlivas på slakteriet (istället för att slaktas) pga sjukdom eller skada? Sker detta på slakteriets initiativ eller efter beslut av den officiella veterinären? Hur mycket kött kasseras, hur många djur hel- respektive delkasseras efter slakt, och vilka orsaker registreras för dessa kassationer? Arbetet är en del i ett större Formas-finansierat projekt om hållbarhet och svinn i livsmedelskedjan, med fokus på nötkött - Lotta Berg
 • Det finns möjlighet att göra examensarbeten inom våra olika pågående forskningsprojekt. Nya projekt startar kontinuerligt. Projekten rör nöt- och lammköttsproduktion och aspekterna idisslarnutrition, köttvetenskap och produktionsekonomi. Kontakta avdelningschef Anna Hessle om du vill veta vad vi för närvarande har att erbjuda.
 • Dokumentation ekologiska gårdar
 • Skötsel av betesmarker - vad avgör lantbrukarnas prioriteringar? - Linda Keeling