Exempel på examensarbeten och handledare

Senast ändrad: 18 februari 2020

Här finns en lista på potentiella examensarbeten och handledare. Hör gärna av dej om du är intresserad.

Antrozoologi

Etologi

Djuretik

Djurskydd

  • Effects of the early environment for laying hen chicks (behaviour, stress respons, immunology)  - Lena Skånberg, Linda Keeling
  • VILA (villkorad läkemedelsanvändning) – hur fungerar det i praktiken? Får länsstyrelsen in några rapporter om brister i djurskyddet så att delegerad läkemedelsanvändning ej beviljats? (Enkätstudie till länsstyrelserna?) - Lotta Berg
  • Hur mycket rådgivning anser djurskyddsinspektörerna att de får ge? - Lotta Berg
  • Optimization of early social environment and its effects on the behaviour and physiology of dairy calves - Daiana de Oliveira
  • Beteendeutveckling hos gris – effekt av social miljö under digivningstiden. I ett pågående forskningsprojekt i grisstallet på Lövsta undersöker vi effekter av social miljö under digivning, men även olika sociala miljöer senare under uppväxten, på grisars beteende. Hypotesen är att relevant social träning påverkar utvecklingen av grisars sociala förmågor senare i livet – Anna Wallenbeck
  • Grisarnas välfärd påverkas av årstid och yttertemperatur, och grisarna kan ha svårt att termoreglera sig sommartid. Resultatet av djurskyddskontrollen riskerar också att påverkas av när på året kontrollen sker, vilket kan leda både till att brister inte uppmärksammas och att djurhållare inte bedöms likvärdigt. Genom ett examensarbete där vi tittar på kontrollresultat från djurskyddskontroll av gris vill vi undersöka om det i praktiken finns stora årstidsvariationer i denna fråga. Arbetet utförs genom en genomgång av inspektionsrapporter - Elina Åsbjer, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)
  • Vilken nytta gör förprövningen? Bakgrund: riksdagen har gett ett tillkännagivande till regeringen att de bör avveckla förprövningen. Främsta motivet är att förenkla för lantbrukarna, ta bort administrativa krav samt att vissa påstår att den fungerar dåligt. Men gör den verkligen det? Hur ofta får länsstyrelsen komma med korrigerande ändringar och vilken typ av ändringar på de ritningar de granskar? Förprövningen är ju förebyggande (och gratis) och hjälper lantbrukaren att bygga rätt från början, vad innebär det om man tar bort denna tjänst? - Frida Lundmark

Husdjurens miljö och hälsa (inkl. produktionssjukdomar)

Nöt- och lammköttsproduktion

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se