Examensarbete: Bör man hålla valacker och ston åtskilda?

Senast ändrad: 27 september 2023

Detta examensarbete kan lämpa sig för både kandidatstudenter (då i form av en enkät på ex Eurohorse eller webben) där man frågar hästägare om deras erfarenheter av blandade respektive oblandade flockar.

Kandidatstudenten måste vara intresserad av etologi, antrozoologi och bör ha god vana av att hitta och analysera vetenskaplig litteratur.

Som ett mastersarbete gör studenten egna observationer av 5 blandade flockar, 5 vallackflockar och 5 stoflockar. Fokus i beteendeobservationerna är hästarnas sociala interaktioner. Studenten intervjuar en hästägare per flock om deras erfarenheter vad gäller att ta in hästar från hage/grupphållning samt hantering och ihopsläpp.

Masterstudenten behöver ha goda kunskaper inom etologisk metodik, vara beredd på arbete ute i alla väder samt körkort.

Kontakt: Jenny Yngvesson