Examensarbete: Får kaniner rätt balans av näringsämnen genom bara hö? Spelar det någon roll vilket hö man köper?

Senast ändrad: 27 september 2023

1. Litteraturstudie för att undersöka vilket sorts hö/grovfoder som är lämpligt för kaniner

Håller kaninhö som köps i affär samma näringsvärde i varje förpackning? Vad ska du tänka på om du köper eget hö? Hur vet du hur du ska komplettera höet med kraftfoder? Ska grovfodret komplettera kraftfodret eller ska kraftfodret komplettera grovfodret?

Syftet är att ta fram rekommendationer på näringsvärde för det optimala grovfodret till kaniner. Kan/bör hö utfodras som enda foder till kaniner eller behöver det kompletteras med kraftfoder?

Handledare: Hanna Lindqvist