Examensarbete: Hur utfodras Sveriges katter? - hur påverkar val av foder och utfodringsrutiner katternas hull och beteenden?

Senast ändrad: 27 september 2023

1. Experimentell studie för kattägare för att undersöka svenska katters foder-, energi- och näringsintag ser ut

Utförande: Be ett antal kattägare väga upp allt foder de ger till sin katt och allt foder som slängs under 1-2 veckor för att beräkna hur mycket dessa katter äter av sin foder. Med hjälp av näringsdeklarationen på fodret beräknas energi- och näringsintag och kopplas till behoven. Be även kattägarna notera utfodringstider och vissa beteenden för att få en bild av hur många gånger katten utfodras per dag och om det har någon korrelation till foderintag och olika beteenden. 

Syfte: Få en bättre bild av hur ofta och hur mycket foder svenska katter äter idag. Har valet av foder påverkan på hull och ätbeteende? Påverkars utfodringen av kattens beteende eller påverkar utfodringen kattens beteende?

Handledare: Hanna Lindqvist och Christina Lindqvist