Examensarbete: Nutritional assessment

Senast ändrad: 27 september 2023

Intervju/enkätstudie riktad till veterinärkliniker med inlagda patienter för att se hur de jobbar med utfodring/foder till katter under diagnostisering, under vården på kliniken samt i eftervården

Fodret är viktigt för hälsan och en felaktig utfodring kan leda till sjukdom men även till fördröjt tillfrisknande. Katter är både kräsna och känsliga för foderstopp och det är viktigt att de äter både på kliniken och under tillfrisknandet hemma. Hur jobbar man med foder/utfodring på veterinärkliniker i Sverige och hur kommunucerar man utfodringen till kattägarna?

Syftet är att undersöka hur många kliniker i Sverige som jobbar med ”nutritional assesment”. Har alla kliniker ett formulär där de samlar in och registrerar information om foder/födointag etc. Utvärderas informationen från dessa formulär för att utveckla dem? En annan viktig fråga är hur foderrådgivningen kommuniceras till kattägarna. Hur får ägarna informationen och hur följs det upp att ägaren förstått och följer råden?

Handledare: Hanna Lindqvist och Christina Lindqvist