Examensarbete: Påverkas hästars beteende av behandling av munstatus?

Senast ändrad: 27 september 2023

En MSc-student (animal science eller veterinär) studerar (utan att veta vilka hästar som fått behandling eller ej) hästars beteende i hagen och när hästarna görs i ordning för ridning/körning.

Projektet börjar med att studenten utformar ett etogram och ett protokoll baserat på litteraturen och pilotstudier. Fotografier på hästarnas ansikten används vid analysen.

Datainsamlingen pågår under en-två månader. Körkort är nödvändigt och vana av hästar och etologiska studier är önskvärt.

Handledare är Jenny Yngvesson (docent i etologi och djurvälfärd) och Juan Carlos Rey Torres (veterinär och MSc i Animal Science).