Examensarbete: RMBD (Raw Meat Based Diets) Kan tillämpas på både hund och katt

Senast ändrad: 27 september 2023

1. En enkät- och litteraturstudie för att undersöka hur vanligt är det med RMBD i Sverige idag?Hur stor andel är egentillverkad och hur stor andel köps som komplett foder i butik? Hur ser vanliga recept ut? Vilka råvaror är vanligast? Hur ser fördelningen av näringsämnen ut?

Syftet är att uppskatta hur stor andel av Sveriges husdjur som äter RMBD idag, samt hur stor andel av dessa som köper färdigt komplett RMBD och hur många som själva köper råvaror och gör egna recept. Dessutom vill vi veta vilka de vanligaste råvarorna är och hur fördelningen av näringsämnen ser ut i de vanligaste produkterna/recepten.

Handledare: Hanna Lindqvist