Examensarbete: Sterilisering av RMBD (Raw Meat Based Diets) - vilket näringsinnehåll efterfrågas?

Senast ändrad: 27 september 2023

1. En enkät- och litteraturstudie om skillnaden på våtfoder och steriliserat RMBD.

Syftet är att undersöka varför hund/kattägare väljer att utfodra sina djur med RMBD, är det pga energi, näringsinnehåll och sammansättning eller är det för att det är obehandlat. Det har kommit en ny produkt på marknaden där recept och näringsinnehåll påminner mycket om färskfoder men de är autoklaverade precis som våtfoder (konserver, tetra, pouches). Vilka kunder vill köpa detta och varför.

Handledare: Hanna Lindqvist

2. Litteraturstudie om olika steriliseringsmetoder av RMBD och dess inverkan på slutprodukten.

Syftet är att undersöka olika möjligheter att få ett säkrare RMBD genom sterilisering. Försvinner vitsen med RMBD om man steriliserar det eller finns det andra fördelar? Är det någon skillnad mellan konserverat/canned foder som redan finns på marknaden och ett steriliserat RMBD?

Handledare: Hanna Lindqvist