Examensarbete: Träning av grisar för att gå in i nya miljöer

Senast ändrad: 22 maj 2023

Examensarbete för en MSc-student eller en kandidatstudent. Projektets omfattning anpassas efter den tid studenten har tillgänglig. Detta projekt går ut på att mäta hur lång tid det tar att träna växandegrisar att gå in i tex en våg. En signal för att grisen ska gå framåt tränas först i den invanda miljön och sedan mäts hur snabbt grisen går in i en ovan miljö. Det bakomliggande syftet är att mäta hur arbetskrävande det är att träna grisar för att kunna ge dem ett kommando att gå på ett transportfordon. Studenten bör ha erfarenhet av djurträning och vana vid, eller stort intresse för, grisar.

Kontaktperson: Jenny Yngvesson