Examensarbete: Utfodring av sällskapsdjur - hur lätt/svårt är det att uppfylla djurens näringsbehov

Senast ändrad: 27 september 2023

1. En litteraturstudie som jämför olika kommersiella foder till sällskapsdjur.

Välj ett djur eller flera, beroende arbetets omfattning och beräkna hur och om fodren täcker djurens näringsbehov. Stämmer utfodringsrekommendationer på paktet med djurens behov. Vad är det för råvaror i fodret? Är de lämpliga för djuren?

Syftet är att undersöka hur väl kommersiella foder täcker djurens behov och diskutera hur råvarorna i fodret bidrar till detta.

Handledare: Hanna Lindqvist