Examensarbete: Veterinäretik/djursjukskötaretik: vilka etiska dilemman tycker veterinärer och/eller djursjukskötare i klinisk verksamhet är svårast?

Senast ändrad: 22 maj 2023

Veterinäretik/djursjukskötaretik: vilka etiska dilemman tycker veterinärer och/eller djursjukskötare i klinisk verksamhet är svårast?

Undersökning av hur veterinärer och eller djursjukskötare inom olika områden (smådjur, stordjur, häst, djurpark, försöksdjur, slakt etc) tänker kring 'etik som redskap'. Vi vilken slags etik anser sig de behöva för att hantera de dilemman de uppleder?

Metod: Intervjustudie, litteraturstudie och etisk analys.

Kontaktperson: Helena Röcklinsberg