Examensarbete: Veterinäretik/djursjukskötaretik: hur hanterar veterinärer och/eller djursjukskötare etiska dimensioner i enskilda fall?

Senast ändrad: 22 maj 2023

 

Veterinäretik/djursjukskötaretik: hur hanterar veterinärer och/eller djursjukskötare etiska dimensioner i enskilda fall?

Vilka värderingar används när ett fall beskrivs, när diskuteras värderingar, på vilka grunder tas beslut, hur hanteras oenighet (mellan veterinär o djurägare resp. mellan veterinärer)? Genom att följa hanteringen av några kliniska fall undersöks hur de hanteras respektive hur de inblandade anser att de bör hanteras. Vilka 'etiska redskap' och professionella strategier använder de inblandade, och vad skulle de anse om de redskap och strategier som föreslås i litteraturen?

Metod: Deltagande närvaro, intervjuer, litteraturstudie och etisk analys.

Kontaktperson: Helena Röcklinsberg