Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Senast ändrad: 22 juni 2023
Foto: Två betande får

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av svensk får-och lammköttsproduktion med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi på grundläggande nivå. Vid träffarna i Skara besöker du får-och lammköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Om tillräckligt många är intresserade får du också vara med om hullbedömning och köttprovsmakning.

Foto: Tre får ute på beteUnder kursen får du insikt i biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet samtidigt som marknadens behov av kvalitet och kvantitet diskuteras. Hur kan producent och slakteri i respektive produktionsled skapa förutsättningar för bra köttkvalitet? Vi tar upp ekonomi på företagsnivå och produktionsförutsättningar beroende på tillgänglig areal, besättningsstruktur m.m. I detta sammanhang är fårens roll i natur- och landskapsvård en viktig del.

I en framgångsrik får-och lammköttsproduktion är kunskap om fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov viktig. Under kursens gång får du t.ex. testa att räkna foderstater. På översiktlig nivå får du också möjlighet att lära dig mer om raser, avel, djurhälsa och beteende.

Foto: En person tittar till sina får i stallet

Distanskurs med två träffar (en obligatorisk, en frivillig)

Denna distanskurs går på kvartsfart. Två träffar planeras på SLU i Skara, en obligatorisk den 10-12 november och om tillräckligt många vill delta en frivillig träff 16-17 september. I Skara får du träffa forskare/föreläsare som arbetar med utfodring, köttkvalitet,  ekonomi. Studiebesöken under träffen ger dig möjlighet att besöka får-och lammköttsföretagare hemma på deras gårdar.

Kursen och inte minst träffarna har varit mycket uppskattade av de som gått den innan. Några kommentarer från deltagarna från tidigare kurstillfälle (HV0169):

  • Kursträffar och studiebesöken ansågs vara väldigt lärorika och uppskattade.
  • En lärorik och bra kurs för såväl deltagare med och utan tidigare erfarenheter kring får.
  • Mycket bra för att vara en distanskurs! Kursen kändes levande tack vare onlineföreläsningar och träffarna. Mycket inspirerande, lärorikt och intressant.

Foto: Person väger ett får i våg ute, samt ett foto på en rå köttbit på en tallrik

Fakta:

  • Ort: Kursen ges på distans på kvartsfart med två träffar i Skara, en obligatorisk träff den 10-12 november och en frivillig träff den 16-17 september.
  • Språk: Svenska
  • Nivå: Grundnivå
  • Mer information om kursplan, mål och innehåll finns på kurshemsidan.
  • Kursledare/kontaktperson: Annelie Carlsson, 0511-67137, 072-2829933