Marknadsinriktad nötköttsproduktion

Senast ändrad: 22 maj 2023
Foto: Flera bruna kor på en äng.

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av svensk nötköttsproduktion med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi på grundläggande nivå. Vid träffarna i Skara besöker du nötköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Om tillräckligt många är intresserade får du också vara med om hullbedömning och köttprovsmakning.

Nötkreatur som vilarUnder kursen får du insikt i biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet samtidigt som marknadens behov av kvalitet och kvantitet diskuteras. Vi tar upp ekonomi på företagsnivå och produktionsförutsättningar beroende på tillgänglig areal, besättningsstruktur, EU-stöd m.m. I detta sammanhang är nötkreaturens roll i natur- och landskapsvård en viktig del.

I en framgångsrik nötköttsproduktion är kunskap om fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov viktig. Under kursens gång får du t.ex. testa att räkna foderstater. På översiktlig nivå får du också möjlighet att lära dig mer om djurhälsa, beteende, raser och avel.

Distanskurs med två träffar (en obligatorisk, en frivillig)

Denna distanskurs går på kvartsfart och har två träffar på SLU i Skara, en obligatorisk och en frivillig. I Skara får du träffa forskare som arbetar med utfodring, köttkvalitet, ekonomi. Studiebesöken under träffen ger dig möjlighet att besöka nötköttsföretagare hemma på deras gårdar.

Kursen och inte minst träffarna har varit mycket uppskattade av de som gått den innan. Några kommentarer från deltagarna från tidigare kurstillfälle (HV0168):

  • Mycket bra kurs som gett ett översiktligt lärande om nötköttsproduktion. Jag uppskattade mycket de praktiska momenten samt de kunniga föreläsarna!
  • Mycket bra! Jag saknar kursen nu när den är slut. Mycket givande och har gett mig idéer och kunskap inför framtida start av nötköttsproduktion.
  • Studiebesöken har stort värde i denna kurs och har varit väl genomförda.

Bild 1: Nötkreatur som vägs. Bild 2: Kött uppskuret på en skärbräda.

Fakta:

  • Ort: Kursen ges på distans på kvartsfart med två träffar i Skara, en obligatoriska och en frivillig
  • Språk: Svenska
  • Nivå: Grundnivå