Samrådsgruppen nötfoder

Senast ändrad: 03 december 2019

Samråd Nötfoder bildades 2009 med uppdrag att skapa överenskommelser och guidelines i branschen när det gäller frivillig märkning av foder till nötkreatur och att enas om en lista av parametrar för att beskriva ett nötkreatursfoder som minst bör finnas med i den frivilliga deklarationen på produktbladen.

Gruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år, för att underhålla och vid behov förändra de överenskommelser som träffas.

Samrådsgruppen rapporterar till Jordbruksverket (Foderrådet) om de överenskommelser som träffas.

 

Samrådsgruppen Nötfoder består av representanter från näringen och SLU:

  • Föreningen Foder och spannmål: Erik Hartman
  • Veterinär Foderkontroll: Vakant
  • Lantmännen: Kajsa Öhman
  • Svenska Foder: Carolina Johansson
  • Spannex: Camilla Knutstedt
  • Swedish Agro: Marjo Lande
  • LRF Mjölk: Vakant
  • Växa Sverige: Maria Åkerlind
  • SLU: Mikaela Lindberg

 

Beräkning av näringsinnehåll för frivillig deklaration i foder till livsmedelsproducerande djur inklusive häst får göras i enlighet med de anvisningar som fastställs av Samrådsgruppen för nötfoder om det gäller foder till idisslare.

 

Fastställda parametrar

Parameterlista med avvikelser för analysmetoder

Tolkningsguide till parameterlistan

 

Den som vill få ett nytt eller ändrat näringsinnehåll för frivillig deklaration fastställt, lämnar in ett underlag för värderingen till SLU:

SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se