Fisk på torra land

Senast ändrad: 26 april 2021

Fiskodling på land:”En framtid som är intressant för Sverige”

Kan man odla fisk i en vanlig ladugård i Sverige och hur miljövänligt är det? Se inslaget från TV 4 Nyhetsmorgon. Efter inslaget följer en intervju med Anders Kiessling, professor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU (startar ca 3 min och 10 sekunder in i filmen).


Länk till nyhetsinslaget hos TV4 (i full storlek)