Forskning om enkelmagade djurslag

Senast ändrad: 26 april 2021

Vårt mål är att utvärdera näringsmässiga egenskaper hos fodermedel, att skatta näringsbehov, att förbättra produktion, prestation och hälsa, samt att förbättra den långsiktiga hållbarheten i nuvarande produktionssystem och initiera utveckling av nya produktionssystem. Vi bedriver undervisning inom områdena biokemi, näringslära och skötsel, träning samt foderhygien. Vår forskning är fokuserad på enkelmagade djur, främst gris, häst och fisk. Vår hästforskning beskrivs på en egen sida, läs mer om hästforskningen.

Nyckelområden:

  • Pre-biotiska effekter av foder till enkelmagade djur, med fokus på interaktioner mellan foderkomponenter, tarmens mikrobiota och tarmepitelets barriärfunktion
  • Identifiera markörer för bedömning av näringsstatus och hälsa
  • Användbarhet och begränsningsfaktorer hos konventionella och okonventionella fodermedel, speciellt biprodukter från livsmedelsindustrin
  • Näringsvärde hos mikrobiellt producerad biomassa, samt dess fysiologiska effekter, vid utfodring av fisk och enkelmagade landlevande
  • Effekter av träningsintensitet och utfodringsstrategi på växande hästars utveckling, ämnesomsättningsreglering, prestation och hälsa
  • Utfodringsstrategier för förbättrad smågrisöverlevnad och tillväxt