Hoppa till huvudinnehåll

SustAinimal

SustAinimal är en centrumbildning finansierad av forskningsrådet Formas med uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige.

Sustainimal logotyp. Bild.

Forskning och nytänkande om de livsmedelsproducerande djurens framtida roll

Världen delar gemensamma utmaningar omkring klimat, biologisk mångfald, omställning till cirkulära system och hållbar tillväxt. Dagens livsmedelssystem beräknas stå för 20–30 procent av de globala växthusgasutsläppen. Flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar om livsmedel. Produktion och konsumtion av mat behöver förändras i grunden. Också i Sverige.

SustAinimal är en centrumbildning mellan universitet, institut, näringsliv, myndigheter och intressenter från hela livsmedelssystemet som nu startar upp sitt samarbete för att tillsammans öka kunskapen om vilken roll de livsmedelsproducerande djuren kan ha för ett framtida resilient och hållbart livsmedelsystem, och ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige.

SustAinimal ska arbeta tvärvetenskapligt och aktörsöverskridande, för att tänka nytt, identifiera behov, vara innovativa och se lösningar. Forskningen väger in miljö, sociala och ekonomiska aspekter, grundas i nationella förutsättningar för livsmedelsproduktion som mark, vatten och växtnäringsämnen, och i internationella förutsättningar som handel med insatsvaror, och livsmedelsproduktionens utveckling i andra länder.

SustAinimal har målsättningen att bli ett ledande kunskapscentrum för beslutsfattare i hela livsmedelssystemet, för samhällsaktörer och människor att vända sig till för att fatta informerade, medvetna och självständiga beslut, för att producera och konsumera ansvarsfullt – för kommande generationer och en levande planet.

SustAinimals webbplats uppdateras allteftersom arbetet går framåt. Här kommer snart att finnas redogörelser för arbetspaket och forskningsuppdateringar, liksom beskrivningar av vision och målsättningar. SustAinimal syns snart också i dina sociala kanaler, följ oss gärna där.

SustAinimal - exploring the future role of livestock in the Swedish food production systems

Närbild på en röd och vit ko på bete. Foto.

Snabba fakta

Centrumtid: 2020- 2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år
Finansiering: Formas investerar 48 MSEK. Övriga finansiärer/projektparter bidrar med minst 8 MSEK
Centrumvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Centrumchef: Sigrid Agenäs, SLU
Biträdande centrumchef: Per Peetz Nielsen, RISE
Koordinator: Malin Alm, Vreta Kluster

Ingående partners: SLU, RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Naturbeteskött i Sverige Ideell förening och Svenska Vallföreningen.

 

"Vi ska bygga på det unika i varje region av Sverige och vilka resurser som finns just där” DJ de Koning, professor vid SLU.

Publicerad: 08 oktober 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…