Sveriges lantbruksuniversitet

Nutrition och skötsel hos enkelmagade djurslag

Vi forskar om nutrition och skötsel hos enkelmagade djurslag som häst, gris, hund, fågel och fisk. Syftet är att bidra med kunskap för en hållbar djurhållning med god djurvälfärd. Samspel mellan olika fodermedel och djurens metabolism, tarmmikrobiota och hälsa är centrala begrepp.

Ämnesansvarig: Torbjörn Lundh

Publicerad: 19 februari 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…