Utrustning på analyslaboratoriet

Senast ändrad: 01 oktober 2021

Här är en lista över en del av vår utrustning i labbet.

Utrustning för provpreparering
Frystorkar, kvarnar, torkugnar, askugnar
Kromatografer: HPLC, UHPLC, GC
Kjeltec
Soxtec
FTIR för mjölkanalyser
AutoAnalyzer och FIA
Ussing-kammare
Molekylärbiologisk utrustning för PCR och elektrofores
Utrustning för cellodling
Bombkalorimeter
Spektrofotometrar
Avläsare för mikrotiterplattor

Relaterade sidor: