Våra tjänster

Senast ändrad: 03 april 2024

På vårt laboratorium kan vi analysera "allt" hela vägen från ingredienser, foder, effekter i djuret och den färdiga produkten.

Vi fokuserar på analys av foder och mjölk, men också avföring, blod och andra prover från djur i forskningsprojekten. Vårt mål är att stödja forskning och undervisning.

Vi analyserar prover åt forskare och doktorander på vår egen institution och även åt många andra avdelningar på SLU, som bedriver djur- och foderproduktion, som t.ex. foderodling. I våra moderna anläggningar utför vi också analyser åt externa kunder. Tveka inte att kontakta oss om du har prov som du vill analysera!

Exempel på våra analyser:

 • torrsubstans
 • aska
 • råprotein enligt Kjeldahlmetoden
 • lösligt N och fiberbundet N
 • ammonium-N
 • fria aminosyror
 • nitrat/nitrit
 • buffertkapacitet för ensilering
 • olika fiberfraktioner såsom NDF, ADF, lignin och växttråd
 • stärkelse och socker
 • EG-fett
 • fettsyror
 • flyktiga fettsyror (VFA)
 • VOS (vomvätskelöslig organisk substans)
 • vomnedbrytbarhet med in sacco metoden
 • gas in vitro mätning av nedbrytningskinetik i vom och grovtarm
 • analyser med ELISA-teknik

 

 

Relaterade sidor: