Våra tjänster

Senast ändrad: 01 oktober 2021
Grön artemia. Foto.

Att testa en stor samling bioaktiva föreningar efter olika kombinationer i fisk kan vara arbetsintensivt, tidskrävande och inte minst dyrt. Med Artemia-testsystemet kan dessa omfattande experiment minskas genom att genomföra screeningsförsök med hög kapacitet med ett betydande antal replikat och / eller behandlingar, vars resultat kan hjälpa oss att välja ut några få intressanta kombinationer av föreningar för vidare valideringsförsök på fiskarten i fråga.

Vi kan erbjuda många olika tester på Artemia i vårt labb:

 

1. Snabb levandedjurs screeaning/testning av::

i. Bioaktiva föreningar från växter och mikrober
ii. Patogena bakterier
iii. Probiotika och prebiotika
iv. Jäst och jästprodukter
v. Mikroplastiska föroreningar och andra toxiska ämnen
vi. Single cell protein
vii. Biprodukter från behandlat organiskt avfall
viii. Fodertillsatser

2. Genetiska och epigenetiska studier

i. Kort generationstid
ii. Tillgång på bisexuella och partenogenetiska populationer
iii. Common garden försök

3. Mikrobiologiska studier

i. Bakteriefria och icke bakteriefria odlingslinjer av Artemia
ii. Studier av tarmflora

Relaterade sidor: