Vår utrustning

Senast ändrad: 09 oktober 2023

Vi erbjuder innovativa lösningar för småskalig foderproduktion. Vår utrustning är särskilt anpassad för att möta behoven för forskningändamål och produktutveckling. Med vår utrustning kan vi skapa skräddarsydda foderblandningar och utforska olika recept för att tillgodose dina unika behov.

Twin-Screw Extruder TSE 20/40

Den centrala utrustningen på FTL är vår extruder med dubbla skruvar. Vår extruder har samma design som de stora, industriella extruderingsmaskinerna som används av foder- och livsmedelsindustrin, fast i betydligt mindre skala och mer anpassningsbar. Utbytbara skruvkonfigurationer och sex olika värmezoner gör denna extruder mycket flexibel. Sammantaget är denna utrustning mycket lämplig för produktion av pelleterade torrfoder för forskningsändamål och produktutveckling. Denna extruder är lämplig för att producera 0.5 till 20 kg foder per timme, med en pelletsdiameter från 1 till 8 mm.

Amandus Kahl mini GVC vacuum coater

Vi har även tillgång till teknologi för skonsam vakuumbeläggning (coating) av pellets som möjliggör tillsats av oljor och vätskor till det extruderade fodret. Det är också möjligt att tillsätta värmekänsliga vattenlösliga och/eller oljelösliga tillsatser under detta steg.

TEKPRO Holmen NHP 100 Pellet Tester

Vår Holmen pellet tester tillhandahåller möjligheten att förutse fodrets hållbarhet under transport och hantering. Genom ett snabbt test kan fodrets hållbarhet utvärderas och ger ett tillförlitligt hållbarhetsindex för fodret.  

Amandus Kahl Pellet Hardness Tester

Vår pellet hardness utvärderar fodrets hårdhet. Med ett enkelt test kan kvaliteten på de producerade fodrets fastställas, vilket möjliggör utvärdering om produktionsprocessen. 

Övrig utrustning

Övrig utrustning inkluderar en småskalig hammarkvarn, blandningsutrustningar, ångugn och torkskåp.

Framtida planer

FTL strävar alltid efter förbättring och expansion. Därför planerar vi att utvidga vår utrustning i framtiden. Framtida tillägg inkluderar precisionblandningsutrustning, en vätskedoserare, en preconditioner, en mikropulverisator och en analysmaskin för partikelstorleksfördelning.

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

Relaterade sidor: